Best things in life are free

Cheap restaurants, joints & cheap beer in Stockholm

www.syltor.se presents Stockholm cheapest restaurants, joints & diners. Cheap food, cheap beer & cheap design.
“, $content1);
$tmpp2 = explode(“  Sundsvall“, $tmpp[1]);
curl_close($curl_data1);
//echo $tmpp2[0];

echo (“

“); //la till en a i slutet här för den kom inte med på scrapningen
//echo (“

Denna informations kommer att listas inom kort.

“);

//$in_data=$tmpp2[0];
//$test = utf8_encode($in_data);

$in_data = $tmpp2[0];
$inc = utf8_encode($in_data); //ser till att alla konstiga tecken verkligen tolkas som å,ä och ö
//echo $inc;

$e = ‘/(.*)<\/a>/iU’;
$d = “/
(.*)<\/a>/iU”;
$f = ‘/]*href=(\”??)([^\” >]*?)\\1[^>]*>(.*)<\/a>/siU’; // en regexp som tar med länkar med eller utan ‘ ”
$e = ‘/
(.*)<\/a>/iU’;

preg_match_all($d, $inc, $res);
//print_r($res); //printar ut allting
//echo $res[0][0]; //skriver bara ut plats 1

//Bandhagen – Caledonien Pub – Betyg 5 av 10 (uppdaterad 2008-10-06)
//Bandhagen – Caledonien Pub – Betyg 5 av 10 (uppdaterad 2008-10-06)

$path = ‘”http://syltor.se/’; //alla syltors länkar startar med denna som måste läggas till manuellt

$i; //var av nån anledning tvungen att deklarera variabeln utanför loopen för att det skulle rocka i for loopen!
for($i=1; $i<58; $i++){ $add2 =""; $tmp = $res[0][$i]; //alla länkar som ser ut så här (sylta.php?syltaId=35) hamnar i $tmp $add = ('‘;
$b = ‘
‘;

$tmp1 = str_replace(“‘”, $add2, $tmp); //vi ersätter alla ” med ingenting, dvs vi tar bort dem
$tmp2 = str_replace(‘>’, $a, $tmp1); //Nu ser länkar ut så här text, så vi ersätter alla > med “>
$tmp3 = str_replace(‘‘, $b, $tmp2); //Eftersom sluttaggen då blir ersätter vi den med
$tmp4 = str_replace(‘‘, ‘i>’, $tmp5);

echo ($tmp6 .”
“);
}

/*$d; //måste deklarera denna utanför för att d ska funka
for($d=0; $d<6; $d++){ echo ($res[0][$d]."
“);
}*/

echo (“

“);
?>

Information provided by www.syltor.se

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *